Brand verwoest de historie van meer dan honderdvijfentwintig jaar muziekgeschiedenis in Berltsum.

Zaterdag 15 juli 2017 om 16.10 uur wordt door omwonenden een melding bij 112 gedaan van een buitenbrand achter ons muziekgebouw aan de Mulseleane. Om 17.30 uur is ons gehele gebouw al compleet afgebrand.

Achter het rood met witte lint staan bijna alle leden van onze Muzykferiening ‘OpMaat’ verslagen, verdrietig en met ongeloof toe te kijken. Toen de brand nog maar net ontdekt was, mochten we meehelpen om spullen uit het pand te bevrijden. Maar helaas was dit al na enige minuten te gevaarlijk. En achteraf bleken zelfs de spullen die we in veiligheid wisten te brengen, beschadigd door het vervoeren of het waren spullen van weinig waarde. Wat waren we reddeloos!

De complete muziekbibliotheek, opgebouwd door “De Bazuin” en “Klimop” in meer dan honderdvijfentwintig jaar, stond dicht bij de ingang. Wat hadden we deze muziek graag willen behoeden voor de vlammen en het bluswater. Helaas mochten we niet meer naar binnen om dit te regelen. We konden alleen maar hulpeloos toekijken hoe alles veranderde in een zwarte massa.

Alle instrumenten van de drumband, en dat zijn er veel, stonden aan de rechterkant van het gebouw. In het middenstuk was de opslag van alle blaasinstrumenten die we gebruiken voor de schoolprojecten en de instrumenten die tijdelijk even niet nodig waren in verband met de huidige bezetting. De prijzenkast vol herinneringen aan momenten van winst en glorie, het archief met de muziek en documenten uit het verleden stonden ook in dit middendeel. Links stonden alle slagwerkinstrumenten, groot en klein, van de fanfare. Het vaandel van “Klimop” sierde hier de muur. Dit alles heeft een enorme waarde: financieel maar niet minder belangrijk emotioneel.

Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt, het betreft maar materiaal. Dat zijn we ons wel bewust en daar zijn we opgelucht en dankbaar voor. En we hebben onze herinneringen. Maar u weet net als ons dat die herinneringen vaak gevoed worden door voorwerpen, teksten en foto’ s. Met het bekijken van documenten, foto’s en prijzen komen de verhalen en dan gaat de geschiedenis echt leven. Dan krijgt de geschiedenis een ‘wordt vervolgd…’ en geven we deze verhalen door aan onze jongeren. Muzykferiening ‘OpMaat’ moet helaas deze traditie missen.

We kunnen de tijd niet terugdraaien en zullen dus moeten accepteren wat er is gebeurd. Deze zwarte bladzijde moet een plekje krijgen in ons muzikale hart. Daar zullen we de tijd voor moeten nemen. Maar tegelijk moeten we vooruitkijken. Onze vereniging moet weer bruisen van muziek. Daarom heeft het bestuur al de nodige stappen gezet. Onder andere gaan we een benefietconcert organiseren. Het moet toch mogelijk zijn samen met de dorpsgemeenschap onze vereniging weer op de rit te krijgen. In ons dorp is altijd het onmogelijke mogelijk, nu ook! Dus mocht u op één of andere manier een bijdrage aan deze avond kunnen geven: licht, geluid, podium, stoelen, locatie of andere materialen of talenten, meldt u dan alstublieft bij ons bestuur. Jaap Akkerman: (06) 13 76 69 60 of bij Marije van Dijk: (06) 22 16 35 66.

Zou u ons liever met geld willen steunen? Graag! Maak uw bijdrage over op IBAN: NL35 RABO 0131 1434 25 t.n.v. Muzykferiening ‘OpMaat’ o.v.v. bijdrage brand.
Het dorpsfeest is onze volgende prioriteit. Hoe we het gaan regelen is nog niet helemaal duidelijk, maar dat we in de optocht meelopen, weten we zeker.

We willen alle dorpsbewoners, mensen uit de regio en muziekverenigingen uit de omgeving die ons via Facebook, de telefoon of via een schouderklopje tijdens de brand tot steun zijn geweest bedanken. Het is fijn te ervaren dat we niet alleen staan bij deze plotselinge en vreselijke gebeurtenis.

Similar Posts