Us “Eenhoorn” slotakkoard

MENAAM 20 mei 2017 – Schitterend weer en ruim 1100 bezoekers aanwezig op Us Eenhoorn Slotakkoard te Menaam. Dit, samen met alle deelnemers en vrijwilligers, zo’n 1500 personen. Een prachtig vol programma met artiesten als Piter Wilkens, Tetsje van der Kooi, Janneke Brakels en De Menaemer Feintsjes.

Het aanwezige publiek werd vanaf half acht tot na elf uur vermaakt met optredens door CMH Menaam, het federatie jeugdorkest, slagwerkgroep OpMaat, De Menaemer Feintsjes en het groot federatieorkest bestaande uit zo’n 125 muzikanten. Na afloop kon nog lang worden nagepraat  terwijl Gerrit Poortinga de sfeer verhoogde.

Acht muziekkorpsen en een drumfanfare leverden hun muzikale bijdrage aan dit prachtige concert. Hét moment dat de korpsen hun dank en waardering konden uiten richting inwoners van Menameradiel en dankbaar konden zijn voor de jarenlange samenwerking en ondersteuning met en vanuit de gemeente Menameradiel. Het concertterrein was door onze gemeente werkelijk perfect in orde gemaakt. Ook was in en rondom Menaam aan alles gedacht. De organisatie van dit concert lag in handen van de Gemeente Menameradiel in samenwerking met de federatie voor muziekverenigingen in Menameradiel.

Voor de muzikanten was het concertpodium een totale verassing. Weliswaar hadden we twee keer een pittige verplichte repetitie met artiesten te Boksum, maar nu kon de generale repetitie in een volledige concertentourage plaatsvinden. Naast een concertpodium was er een artiesten- en muzikantentent, professioneel licht, geluid, videoregistratie, beveiliging, catering, buffet en heel veel microfoons op het podium. Zo werd spelen voor heel veel “eigen” en enthousiast publiek een belevenis van groot formaat!!  Het concert repertoire was alom bekend. Zelfs de nieuwe compositie van Feike van Tuinen, Transition, bracht de meeste bezoekers bekende muzikale momenten en herinneringen. Het “Feintsje fan Menaem” kwam meerdere keren duidelijk naar voren.

Voor veel muzikanten en vrijwilligers van de korpsen een beleving die zij niet snel zullen vergeten en waarschijnlijk op hun korpsniveau niet meer zullen meemaken.
“A once in a lifetime experience”

Het was geweldig  te zien en te luisteren naar “hobby”muzikanten en muzikantjes, die onder leiding van hun enthousiaste dirigenten Christina van der Bijl en Gatse Hylkema, met veel plezier muziek maakten en daardoor kennelijk aan een paar repetities genoeg hadden voor dit schitterende en wel haast professioneel concert.

Similar Posts