Jaarvergadering 2017

Woensdagavond 29 maart 2017 kwamen alle leden van ‘OpMaat’ bijeen in het clubgebouw voor de jaarlijkse ledenvergadering. Na de pauze stond de bestuurswisseling op de agenda. Marije had aangeven dat ze herkiesbaar was voor een nieuw termijn, wat door de leden werd goed gekeurd. Mark en Eelke namen afscheid van het bestuur. Natuurlijk kregen de heren de nodige dank voor hun inzet. Janet en Renske nemen zitting in het bestuur. Dus de groep is weer compleet. We wensen de dames veel plezier bij de werkzaamheden en de vergaderingen die horen bij een functie binnen het bestuur. Het is te hopen dat onze voorzitter Jaap opgewassen is tegen al deze girl power ;)

Similar Posts