Maestro concert

Op vrijdagavond 18 november organiseerde ‘OpMaat’ een maestro concert. Bij dit concert kregen drie Berltsumers de kans voor het korps twee stukken te dirigeren. Maestro’s Jelle Eijzenga, Geertje Miedema en Erik Jansen namen het tegen elkaar op om de titel Maestro 2016. Tijdens de repetities was het natuurlijk lachen, gieren, brullen. De ene maestro wachtte rustig af tot het korps ging spelen, terwijl de andere maestro al begon te zwaaien toen het korps de muziek nog niet eens voor zich had. Dat is weer eens wat anders, zo’n nieuwe dirigent voor het korps. Tot grote verbazing van de maestro’s zelf, ging het dirigeren hen goed af.

Vrijdag 18 november was het dan eindelijk zo ver. De kandidaten trokken alles uit de kast om de jury ervan te overtuigen dat zij Maestro 2016 moesten worden. Het concert werd gepresenteerd door ex-Berltsumer Jeannette van den Bogaard. De jury bestond uit dirigente Annemarieke Bos, Feike van Tuinen en onze eigen dirigent Tjipke Pasma. Na een fantastische avond, waarbij alle drie de maestro’s een geweldige prestatie hebben neergezet, ging Geertje Miedema er uiteindelijk met de winst vandoor. Als orkest zijn wij trots op onze drie Maestro’s, en het enthousiasme waarmee zij telkens weer voor het orkest verschenen!

Similar Posts