Nieuws februari 2016

Federatie concert op 6 februari 2016

Ieder jaar organiseert de  Stichting Federatie voor Muziekverenigingen in Menameradiel een concert waar alle orkesten van de gemeente aan mee kunnen doen. Dit concert is altijd in de kerk van Bitgummole. Wij waren als derde orkest aan de beurt. We speelden de stukken: Lex Paciferat; Festive Overture en the Snowman met een mooie sopraansax solo gespeeld door Doeteke Vrieswijk.

Foto’s zijn te vinden op onze site: www.opmaatberltsum.nl en op www.korpsen-menaldumadeel.nl

 

Similar Posts