Carnaval Piipeldonk 2016

Carnaval Zaterdag 13 februari 2016 werd door de jeugdsoos it Piipskoft een carnaval georganiseerd voor de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 van de basisscholen uit Berltsum. Om alvast in de juiste stemming te komen gingen alle kinderen, met drumfanfare ‘OpMaat’ voorop, in optocht door het dorp....

Nieuws februari 2016

Federatie concert op 6 februari 2016 Ieder jaar organiseert de  Stichting Federatie voor Muziekverenigingen in Menameradiel een concert waar alle orkesten van de gemeente aan mee kunnen doen. Dit concert is altijd in de kerk van Bitgummole. Wij waren als derde orkest aan de beurt. We speelden de stukken: Lex...