Nieuws december 2015

Muzikale noot van Muzykferiening  ‘OpMaat’ December 2015

Sinterklaasintocht
Zaterdag 21 november 2015 verzorgden we de sinterklaasintocht in Engelum en Berltsum.In Engelum was het zonnetje nog lekker van de partij maar helaas was het in Berltsum regenen geblazen. Uniek was het lopen in polonaise over de stoep van de Tûnboustrjitte! Dit in verband met de opgebroken weg.

Kerstconcert
Met een zeer gevarieerd programma en onder grote belangstelling werd de kerstweek geopend op zondag 20 december 2015 met een mooi kerstconcert. Het concert ging sfeervol van start met de welbekende klanken van Stille Nacht, het meest uitgevoerde kerstlied ter wereld. Het programma was niet alleen in de kerstsfeer, maar het orkest liet ook een ander repertoire horen.  Een leuke onderbreking waren de filmpjes waarin we het winkelende publiek van Berltsum hoorden vertellen over het favoriete kerstnummer.
Blazen bij windkracht Tien
Politiek gezien ging het er niet stormachtig toe in het Grietenijhûs in Menaldum. Maar buiten raasde een flinke storm! Een aantal muzikanten van OpMaat Berltsum had zich op 22 december verzameld bij het Grietenijhûs om de raadsleden in de juiste stemming te brengen. En dus vóór de bouw van een m.f.c. in ons dorp te stemmen. Wij stonden zó opgesteld dat alle raadsleden langs ons moesten lopen en dus de muzikale “boodschap” goed konden horen.

Voor alle zekerheid bliezen we maar wat bekende loopmarsen. Wie niet goed in de luwte stond, was gedwongen zijn muziek stevig in de hand te houden om te voorkomen dat die van het harpje stormde. En hard blazen dus, nou dat kunnen we wel.  Bij ons proms-concert in de feesttent (2014) moesten we ook maar zien dat we de aandacht van het publiek konden trekken. Dus fortissimo!  In de L.C. hebt u kunnen zien dat zelfs burgemeester Tom van Maurik ons op de kiek zette!

Na het leveren van onze muzikale bijdrage ging alle Opmaten de raadzaal in met de nodige spandoeken om de raad nog wat de goede kant op te sturen.

Het woord was vanaf dat moment aan de politiek. Elders in deze Roaster kunt u lezen hoe dat is uitgepakt.  En voor foto’s verwijzen we u naar www.berlikum.com
Wordt vervolgd…

Agenda van Muzykferiening ‘OpMaat’

Afsluiting van het schoolproject: vrijdagavond 29 januari 2016 om 19.00 uur in Sans Souci.

Oud-papier: vrijdagavond 5 februari 2016.

Federatieconcert: zaterdagavond 6 februari 2016 in de kerk te Beetgumermolen.

Carnaval Piipeldonk: zaterdagmiddag 13 februari 2016 vanaf 17.00 rondgang door het dorp; start dorpsplein.

Donateursconcert: anders dan eerder aangekondigd houden we onze jaarlijks donateursconcert op zaterdagavond 9 april 2016.  Deze avond is het thema Top 2000.
Noteer deze datum dus in de agenda en wie weet spelen we het nummer door uzelf gekozen.

 

 

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *