Klank fan Fryslân

Zaterdag 30 mei 2015 deden Arjen Herder, Jantine Stoffers en Lisanne Terpstra mee aan het provinciaal solistenconcours voor blazers en slagwerkers: Klank fan Fryslân. Arjen Herder speelde in de 4e divisie Mira en behaalde 83 punten Jantine Stoffers speelde in de 2e divisie Concorde en behaalde 83 punten Lisanne Terpstra...

OpMaat kuiertocht 2016

Op zaterdag 24 september 2016 organiseert muzykferiening ‘OpMaat’ te Berltsum een kuiertocht. Er zijn 4 prachtige routes uitgezet rond Berltsum: 5, 10 , 15 en 25 kilometer. De start is vanaf het oefenlokaal De Klinker, Hôfsleane 21 te Berltsum. De starttijden en deelnamekosten ( bij opgave) zijn als volgt: 25...