Federatieconcert zaterdag 7 februari 2015

Federatie Orkestenfestival Menameradiel  2015

Zaterdag 7 februari 2015 in de kerk te Bitgumermolen werd gewoontegetrouw het orkestenfestival georganiseerd.

Deze keer voor het eerst met een jurylid: Durk Lautenbach.

De jury heeft door middel van een geschreven rapport alle korpsen van tips en tops voorzien.

We speelden Richmond, Jubilation en Roll of Honour.

Er zijn prachtige foto’s gemaakt van dit optreden door de Federatie, te vinden op de site www.korpsen-menaldumadeel.nl

 

Similar Posts