Elfsteden wandelaars muzikaal welkom in Berltsum

Op vrijdagmorgen 30 mei om half negen komen de Elfsteden wandelaars ons dorp Berltsum binnen. Ze worden door de fanfare van “OpMaat” muzikaal welkom geheten. In it Heechhout staat de koffie met oranjekoek voor de wandelaars klaar! Twee wandelaars schuiven even aan bij het korps en spelen een partijtje mee! Voor meer foto’s : media.

Similar Posts