Elfsteden wandelaars muzikaal welkom in Berltsum

Op vrijdagmorgen 30 mei om half negen komen de Elfsteden wandelaars ons dorp Berltsum binnen. Ze worden door de fanfare van “OpMaat” muzikaal welkom geheten. In it Heechhout staat de koffie met oranjekoek voor de wandelaars klaar! Twee wandelaars schuiven even aan bij het korps en spelen een partijtje mee! Voor...

Klank fan Fryslân

Zaterdag 24 mei 2014 deden Arjen Herder, Jantine stoffers en Lisanne Terpstra mee aan het solistenconcours Klank van Fryslân. Dit is een provinciaal concours voor alle muzikanten die lid zijn van een OMF aangesloten muziekvereniging. De indeling: jeugd, 5e divisie, 4e divisie, 3e divisie, 2e divisie en 1e divisie. De...

Gouden Spiker Festival 2014

Zaterdag 17 mei 2014 was het dan eindelijk zover! Na weken van keihard repeteren mochten we als fanfare ‘OpMaat’, als negende en laatste korps, het podium in Ureterp betreden! Ons repertoire was verrassend en uitdagend. Bij het Gouden Spiker Festival is het verplicht om een koraal, een verplicht werk, een...