'OpMaat'

Over ‘OpMaat’

Muzykferiening ‘ OpMaat’ is opgericht in 2013. We zijn ontstaan vanuit een fusie van de verenigingen de Bazuin en Klimop.

‘OpMaat’ is een actieve vereniging waarbij gezelligheid en muziek hand in hand gaan. Dat stralen we, binnen ons dorp Berltsum, zeker uit! We zijn dan ook bij vele dorpsactiviteiten van de partij: intocht van Sinterklaas, intocht van de avond vierdaagse, Koningsdag, dorpsfeest, wielerronde “it Berltsumer Rûntje”, muzikale opluistering van de Elfstedentocht wandelaars, rondrit door het dorp bij winst van onze lokale kaatshelden, begeleiden van erediensten van de PKN gemeente, opening van bijvoorbeeld het sluisje van Wier of het fietspad etc.

Onze vereniging bestaat uit: jeugdleden van de fanfare, jeugdleden van de drumband en een jeugdband van de drumband, fanfare en een drumband.

Het bestuur van ‘OpMaat’

vlnr: Doeteke Vrieswijk, Elske Eijzenga(penningmester), Marije van Dijk(secretaris), Jaap Akkerman(voorzitter), Tineke Rienks, Renske Looge, Janet Rondon

Geschiedenis van ‘OpMaat’

De wortels van ‘OpMaat’ liggen in het jaar 1895. In dit jaar wordt de muziekvereniging c.m.v. ”De Bazuin” opgericht. Een jaar later “de concurrent” muziekvereniging “Klimop”. Door een fusie in januari 2013 is de nieuwe vereniging ‘OpMaat’ ontstaan. De fusie heeft de nodige jaren aan voorbereiding gehad. De twee verenigingen hadden overeenkomsten maar zeker ook verschillen. Het grootste verschil was de identiteit. “De Bazuin” was een Christelijke vereniging en “Klimop” een algemene vereniging. Dit brengt niet alleen verschil in muziekstijl met zich mee maar ook een andere ledenpopulatie. Door gesprekken over en weer bleek dat de leden toe waren aan een fusie en bereid waren om stappen naar elkaar te zetten. Wat een prachtige ontwikkeling! Muziek is wat ons tegenwoordig bindt. En de leden gaan harmonieus om met de optredens van diverse aard; denk aan een optreden in een eredienst van de PKN gemeente of een muzikale opluistering bij de zondagse kaatspartij tijdens de Merke.

Op de site www.berltsum.webklik.nl kunt u een prachtige historische beschrijving vinden van “De Bazuin” en “Klimop”. Deze teksten zijn geschreven door de heer W. Posthumus.

Zwarte dag in de geschiedenis van ‘OpMaat’:

Zaterdag 15 juli 2017 om 16.10 uur wordt door omwonenden een melding bij 112 gedaan van een buitenbrand achter ons muziekgebouw aan de Mulseleane. Om 17.30 uur is ons gehele gebouw al compleet afgebrand.

Achter het rood met witte lint staan bijna alle leden van onze Muzykferiening ‘OpMaat’ verslagen, verdrietig en met ongeloof toe te kijken. Toen de brand nog maar net ontdekt was, mochten we meehelpen om spullen uit het pand te bevrijden. Maar helaas was dit al na enige minuten te gevaarlijk. En achteraf bleken zelfs de spullen die we in veiligheid wisten te brengen, beschadigd door het vervoeren of het waren spullen van weinig waarde. Wat waren we reddeloos!

De complete muziekbibliotheek, opgebouwd door “De Bazuin” en “Klimop” in meer dan honderdvijfentwintig jaar, stond dicht bij de ingang. Wat hadden we deze muziek graag willen behoeden voor de vlammen en het bluswater. Helaas mochten we niet meer naar binnen om dit te regelen. We konden alleen maar hulpeloos toekijken hoe alles veranderde in een zwarte massa.

Alle instrumenten van de drumband, en dat zijn er veel, stonden aan de rechterkant van het gebouw. In het middenstuk was de opslag van alle blaasinstrumenten die we gebruiken voor de schoolprojecten en de instrumenten die tijdelijk even niet nodig waren in verband met de huidige bezetting. De prijzenkast vol herinneringen aan momenten van winst en glorie, het archief met de muziek en documenten uit het verleden stonden ook in dit middendeel. Links stonden alle slagwerkinstrumenten, groot en klein, van de fanfare. Het vaandel van “Klimop” sierde hier de muur. Dit alles heeft een enorme waarde: financieel maar niet minder belangrijk emotioneel.

Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt, het betreft maar materiaal. Dat zijn we ons wel bewust en daar zijn we opgelucht en dankbaar voor. En we hebben onze herinneringen. Maar u weet net als ons dat die herinneringen vaak gevoed worden door voorwerpen, teksten en foto’ s. Met het bekijken van documenten, foto’s en prijzen komen de verhalen en dan gaat de geschiedenis echt leven. Dan krijgt de geschiedenis een ‘wordt vervolgd…’ en geven we deze verhalen door aan onze jongeren. Muzykferiening ‘OpMaat’ moet helaas deze traditie missen.

We kunnen de tijd niet terugdraaien en zullen dus moeten accepteren wat er is gebeurd. Deze zwarte bladzijde moet een plekje krijgen in ons muzikale hart. Daar zullen we de tijd voor moeten nemen. Maar tegelijk moeten we vooruitkijken. Onze vereniging moet weer bruisen van muziek. Daarom heeft het bestuur al de nodige stappen gezet. Onder andere gaan we een benefietconcert organiseren. Het moet toch mogelijk zijn samen met de dorpsgemeenschap onze vereniging weer op de rit te krijgen. In ons dorp is altijd het onmogelijke mogelijk, nu ook!

Het Korps

Elke maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur komen de leden van fanfare ‘OpMaat’ bij elkaar om te repeteren. Deze repetities staan onder leiding van de dirigent Gatse Hylkema. We komen uit in de vierde divisie en hebben als doel om in de toekomst door te stromen naar de derde divisie. We doen daarom regelmatig mee aan festivals en muziekconcours.

Als muzykferiening ‘OpMaat’ verzorgen we ook minimaal drie concerten per jaar. Het donateursconcert en het ” dank-je-wel “concert komen ieder jaar op de agenda.

We zijn erg trots op onze jeugdleden. Zij krijgen dan ook voldoende kansen om via een gedegen muzikale opleiding een plekje binnen ‘OpMaat’ te verkrijgen. Om het spelen bij ‘OpMaat’ voor hen aantrekkelijk te houden wordt er ook geluisterd naar de ideeën van de jongere leden; denk aan muziekkeus en activiteiten.

De Drumband

De drumband van ‘OpMaat’ ging eerst door het leven als Klimop en was bekend binnen en buiten Berltsum. Zo verzorgden ze een aantal optredens zoals de jaarlijkse uitvoering, de intocht van Sinterklaas in Berltsum en Engelum en de rondgangen door Berltsum tijdens Koninginnedag, het dorpsfeest, de avond vier daagse en de Anjer collecte.

Voor de muziekliefhebber is er komend seizoen heel wat te genieten. Dit jaar kunt u gaan genieten van de vernieuwde drumband uit Berltsum, met nummers van onder andere Cold Play, Gers Pardoel, Abba en nog veel meer bekende hits.

Door de verschrikkelijke brand van 15 juli 2017 is de drumband al haar instrumenten kwijt geraakt. Dankzij Vancore hebben de leden van de drumband weer gloed nieuwe instrumenten waar ze sinds 16 november 2018 op spelen. Niet alleen nieuwe instrumenten zijn er gekomen maar er zitten nog meer vernieuwingen in de pijplijn, kortom veel vernieuwingen voor de drumband die ook steeds meer optredens verzorgd.

Maar zoals altijd is de drumband opzoek naar nieuwe leden. De groep bestaat momenteel uit een gezellige groep van 15 leden. Heeft u al eerder bij een drumband gezeten of wilt u graag muziek leren spelen. U bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen tijdens onze repetitie op donderdagavond om acht uur, of neem contact met ons op via de contact pagina!