Klank fan Fryslân

Zaterdag 30 mei 2015 deden Arjen Herder, Jantine Stoffers en Lisanne Terpstra mee aan het provinciaal solistenconcours voor blazers en slagwerkers: Klank fan Fryslân. Arjen Herder speelde in de 4e divisie Mira en behaalde 83 punten Jantine Stoffers speelde in de 2e divisie Concorde en behaalde 83 punten Lisanne Terpstra speelde in de 1e divisie…