Nieuwe website!

Nieuwe website!

Met dank aan Mark Giesing (lid van onze drumband) heeft “OpMaat” weer een geheel nieuwe website! Omdat de vorige website niet goed meer functioneerde is de nieuwe website ontwikkeld. Deze website is helemaal tablet en smartphone proof en daarom toegankelijk voor iedereen, waar je ook bent. Kortom neem snel een kijkje op onze vernieuwde website.

Nieuws december 2015

Nieuws december 2015

Muzikale noot van Muzykferiening  ‘OpMaat’ December 2015 Sinterklaasintocht Zaterdag 21 november 2015 verzorgden we de sinterklaasintocht in Engelum en Berltsum.In Engelum was het zonnetje nog lekker van de partij maar helaas was het in Berltsum regenen geblazen. Uniek was het lopen in polonaise over de stoep van de Tûnboustrjitte! Dit in verband met de opgebroken…

Klank fan Fryslân

Zaterdag 30 mei 2015 deden Arjen Herder, Jantine Stoffers en Lisanne Terpstra mee aan het provinciaal solistenconcours voor blazers en slagwerkers: Klank fan Fryslân. Arjen Herder speelde in de 4e divisie Mira en behaalde 83 punten Jantine Stoffers speelde in de 2e divisie Concorde en behaalde 83 punten Lisanne Terpstra speelde in de 1e divisie…

OpMaat kuiertocht 2016

Op zaterdag 24 september 2016 organiseert muzykferiening ‘OpMaat’ te Berltsum een kuiertocht. Er zijn 4 prachtige routes uitgezet rond Berltsum: 5, 10 , 15 en 25 kilometer. De start is vanaf het oefenlokaal De Klinker, Hôfsleane 21 te Berltsum. De starttijden en deelnamekosten ( bij opgave) zijn als volgt: 25 km tussen 9.00 en 10.00…

Jeugd van ‘OpMaat’ schitterde tijdens het jeugd/solisten  festival 2015

Jeugd van ‘OpMaat’ schitterde tijdens het jeugd/solisten festival 2015

Ieder jaar organiseert de federatie Muziekverenigingen Menameradiel een jeugd/solisten festival. Tijdens dit festival kunnen alle leerlingen die een slaginstrument of een blaasinstrument bespelen op diverse niveaus, een optreden verzorgen. Er is ook een prijs voor het beste jeugdorkest. De belangstelling  was ook dit jaar weer enorm; 42 solisten en 4 jeugdkorpsen deden mee aan dit…

Solistenfesival

Solistenfesival

Zaterdag 11 april doen onze leden: Arjen Herder, Siebe van der Zweep en Jantine Stoffers mee aan het solistenfestival van de federatie. Dit festival is in Bitgummole, in de Molenwjuk. Siebe speelt op Euphonium Andante en Scherzo van Reginald Heath ( 15.30 uur) Arjen speelt op trompet Mira van J.A. van der Cook. (16.10) Jantine…

Donateursconcert 28 maart 2015

Donateursconcert 28 maart 2015

Zaterdag 28 maart 2015 was onze jaarlijkse donateursconcert in ‘t Heechhout. Het programma was als volgt: Fanfare: Lord Tullamore van Carl Wittrock Invocation van Marc van Delft Jeugdband en A-band van de Drumband: Pokerface, Lady Gaga The drunken Sailor, traditional Fanfare: De Millingerwaard van Harrie Janssen Happy van Pharrell Williams, arr. David Well Leerlingen ongestemd…